home - Rozvrh

ROZVRH HODÍN - UČEBŇA 1, UČEBŇA 2, UČEBŇA 3

Výučba prebieha podľa dohodnutého mesačného plánu.

Vyučovacie hodiny
JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE - individuálne, skupina, kurz
Vyučovacia hodina Vyučovací čas Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1 07:00 - 07:45


2 08:00 - 08:45


3 09:00 - 09:45


4 10:00 - 10:45


5 11:00 - 11:45


6 12:00 - 12:45


7 13:00 - 13:45


8 14:00 - 14:45


9 15:00 - 15:45


10 16:00 - 16:45


11 17:00 - 17:45


12 18:00 - 18:45


13 19:00 - 19:45


14 20:00 - 20:45


* biele políčka sú voľné hodiny, kedy môže prebiehať záväzne dohodnutá výučba (napr. pondelky v čase 16:00 - 16:45)
** prihlásiť sa dá aj nezáväzne (tzv. na zavolanie pred hodinou, podľa dohody a voľných hodín)
*** náhrada vymeškaných hodín sa realizuje podľa dohody

WANT Jazyková agentúra
2019 / All content copyright

Kontakt

Majiteľ/Riaditeľ: Ing. Bc. Michaela Dobrová
Mobil: +421 907 454 171
E-mail: info@want.sk
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Asistent riaditeľa: Mgr. Alena Pástorová
Mobil: +421 948 367 703
E-mail: asistent@want.sk
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Sídlo:
Jazyková agentúra WANT
Narcisová 4
040 11 Košice
1. posch.
Facebook: @jazykovaagenturawant
Instagram: #jazykovaagenturawant

Projekty Jazykovej agentúry WANT

JAZYKOVÁ KAVIAREŇ
Výučba jazykov v partnerských kaviarňach s občerstvením. #jazykovakaviaren

ONLINE LEKCIE
Výučba jazykov lektormi online z(do) každého kúta sveta! #onlinelekcie